Image by ijeab on Freepik

Bordro Danışmanlığı Nedir?

Günümüzde işletmelerin kuruluşu ve kuruluş sonrası süreçlerin yürütülmesi noktasında uyulması gereken pek çok farklı yasal prosedür bulunur. Bu prosedürlere uyulması süreçlerin aksaksız ilerlemesini sağlarken aksi durumda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalınması riski vardır. Bunlar arasında yer alan bordro danışmanlığı ile şirket kuruluşu ve tescil işlemleri alanında uzman ve deneyimli bir muhasebeci tarafından yürütüldüğünde olası riskleri ortadan kaldırmak mümkündür.

Günümüz iş dünyasında işletmelerin karşı karşıya kaldığı en önemli zorlukların başında, karmaşık ve sürekli değişen iş yasalarına uyum sağlamak, bunlara ilişkin yasal prosedürleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir. İşverenlerin en önemli sorumluluklarından biri çalışanlarının maaşlarını, sosyal güvenlik katkı paylarını, vergi kesintilerini ve diğer yan haklarını içeren konularda zamanında ve eksiksiz ödeme yapmaktır. Bu aşamada devreye giren bordro danışmanlığı işletmelerin bordrolama süreçlerini etkin bir şekilde yönetmesini sağlar.

Bordrolama Hizmeti Neleri Kapsar?

Bordrolama hizmetleri kapsamında; işletmelerin personelle ilgili tüm bordrolama, ödeme, güncel yasalara ve mevzuata uygun bildirgeleri hazırlama, raporlama, hesaplama ve belgelendirme işlemleri gerçekleştirilir. Bordrolama hizmetleri gerçekleştirilirken işletmenin tüm çalışanlarının maaşları ve yan hakları esas alınır, bordrolar hazırlanır, resmi kurumlara ödenmesi gereken tutarlar belirlendikten sonra yasal bildirimler yapılır. Bordrolama hizmeti söz konusu hesaplamaların ve bildirimlerin, bordrolama hizmeti alan şirket adına yürürlükte olan mevzuat kuralları dahilinde gerçekleştirilmesini sağlayan işlevsel bir çözümdür. Bu sayede ilgili işlemlerin yasal sonuçları ve olası riskleri, bordrolama hizmeti veren şirket tarafından üstlenilir.

Bordrolama hizmetleri kapsamında işletmelerdeki personelin işe girişinden çıkışına kadar olan süreçlerin tamamı bulunmaktadır. Buna bağlı olarak personelin işe giriş ve işten çıkış işlemleri yapılır. Personelin kıdem ve ihbar tazminatı varsa işten çıkış işlemleri sırasında gerekli hesaplamalar gerçekleştirilir. E-bildirgelerin hazırlanmasının ardından tahakkuk işlemleri ve iş gücü çizelgelerinin bildirimleri yapılır. Şirketin finans ve muhasebe departmanları tarafından talep edilen raporlar düzenlenir. Muhasebe fişlerinin yanı sıra gereksinim duyulan diğer raporlar hazırlanarak şirket yönetimine sunulur.

Bordrolama Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

SGK mevzuatı yasal düzenlemeler nedeniyle sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Bu değişikliklerin yakından izlenmemesinden kaynaklanabilecek olası riskleri minimize etmek için bordrolama hizmetinden faydalanılabilir. Bordrolama hizmetinin alınmasıyla işletmeler üzerindeki iş yükü kaldırılabilir, küçük ve orta ölçekli işletmelerde karşılaşılması olası süreç karmaşıklıkları giderilebilir.

Bordrolama hizmeti kapsamında; çalışanların maaşlarının hesaplanması, vergi ve sigorta kesintilerinin yapılması, yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi ve diğer bordro işlemlerinin tamamlanması alanında uzman ve deneyimli aynı zamanda güncel yasal düzenlemelere hakim profesyoneller tarafından yürütülmektedir. Böylece iş verenlerin karmaşık yasalarla ve düzenlemelerle uğraşması zorunluluğu ortadan kalkar. İş verenlerin yasal düzenlemelere uyumluluğu sağlanarak cezai risklerle karşılaşılması önlenir.

Bordro danışmanları sahip oldukları yetkinlik sayesinde bordro süreçlerini doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirirler. Maaş hesaplamalarının, vergi ve sigorta kesintilerinin profesyonel bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte çalışanların maaşları zamanında ve hatasız bir şekilde ödenerek çalışan memnuniyetinin korunması sağlanır.

İş yasalarındaki değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılma sıklığı son derece fazladır ve bu durum, iş yerlerinin bordrolama süreçlerini etkileyen bir unsur haline gelebilir. Bordro danışmanları ise işleriyle ilgili tüm yasal süreçleri yakından izler ve işletmelerin yasal düzenlemelere uyumlu olarak süreçlerini gerçekleştirmelerini sağlar. Böylece işveren olası cezai risklere karşı korunur.

Bordro işlemleri son derece zaman alıcı ve karmaşık süreçler olabilir. İş verenlerin bordro işlemlerini üstlenmesi, esas faaliyet alanlarına yeterli zaman ayırmasını önleyebilir. Bu süreci bordro danışmanlarının yönetmesi, işletmenin verimliliğini artıran bir unsur olarak öne çıkar.

Bordrolama hizmetleri, işletmelerin mali bilgilerine erişilmesini gerektiren önemli bir süreçtir. Bordrolama hizmeti alınan danışmanlar güvenilir ve gizlilik prensiplerine uyabilecek kişiler olmalıdır. Bordrolama hizmeti sayesinde şirket politikaları dahilinde ücret gizliliğini sağlamak ve personel motivasyonunu maksimize etmek mümkündür.

İşletmeniz İçin Profesyonel Çözümleri Tercih Edin

İşletmelerin başarılı olmasını sağlayan faktörler arasında etkili insan kaynakları yönetiminin rolü yadsınamaz. İnsan kaynakları yönetiminin görev tanımında çalışanların maaş ödemeleri, vergi hesaplamaları ve çeşitli bordro işlemleri gibi zaman alan, karmaşık süreçler bulunmaktadır. Bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi hem işletme sahipleri hem insan kaynakları yöneticileri için önemli bir sorumluluktur. Olası bir hata yalnızca çalışan memnuniyetsizliğine değil aynı zamanda finansal kayıplara ve yasal sorunlara yol açabilmektedir.

Bordro danışmanları işletmelere insan kaynakları ve bordrolama hizmetleri konusunda profesyonel hizmetler sunar ve ilgili süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. İşletme ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak önemli bir konfor sağlarlar. Böylece işletme çalışanlarının işe giriş ve çıkış bildirgeleri düzenlenerek personel özlük dosyalarının bir bütün olarak hazırlanması mümkün olur. Aylık ücret bordroları ve SGK bildirgeleri düzenlenerek banka ödeme formları hazırlanır. Bu sayede personel ücret ödemeleri düzenli olarak yapılır. SGK teşvik danışmanlığı hizmetleri verilerek yabancı uyruklu çalışanlar varsa yabancı çalıştırma izin belgesi temin edilir.

0
0
0
0
0
0
Yazıyı emoji ile değerlendir..

Yorumlar

    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapan siz olun!
Yorum Yaz

Spam kodu:

Kapatmak için ESC tuşuna basın