Ogznet.com
ISO 50001 Nedir? Paylaş:
Image by rawpixel.com

ISO 50001 Nedir?

ISO 50001 enerji yönetimi etkin enerji yönetimi kelime anlamıyla, kuruluşlar için yararlı olmanın haricinde artık bir gerekliliktir. Bunu başarmanın en iyi yolu da ISO 50001’dir. ISO standardizasyonu için uluslararası kuruluş tarafından ulusal standartlar kuruluşları ile birlikte geliştirilen ISO 50001: 2018 enerji yönetim sistemleri bir enerji yönetim standardıdır.

Günümüzde kalite yönetim sistemi konusunda "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standartları", 2011 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi gören yenilikçi standartlardan olup 2018'de revize edilmiştir. Kuruluşların, 50001’i ISO’nun belgelendirme standartı olup giderek ihtiyaç yükselmektedir.

ISO 50001 belgesi; bir enerji yönetim sisteminin kuruluşlarda (EYS) kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gereksinimleri belirtir. Amaçlanan sonuç, bir kuruluşun enerji performansının ve EYS'nin sürekli iyileştirilmesi için sistematik bir yaklaşım izlemesini ve üretim kalite ve kapasiteden, çevresel sorumluluklardan ödün vermeden enerjinin verimli kullanımıdır.

ISO 50001 enerji yönetimiyle birlikte maliyetler düşecek ve farkındalık artacaktır. Sorumluluk sadece kurumsal değil aynı zamanda sosyal ve toplumsal bir projedir.

Bu belge ile birlikte türü, boyutu, karmaşıklığı, coğrafi konumu, organizasyon kültürü veya sağladığı ürün ve hizmetler ne olursa olsun herhangi bir kuruluş için geçerli, kuruluş tarafından yönetilen ve kontrol edilen enerji performansını etkileyen faaliyetler için tüketilen enerjinin miktarı, kullanımı veya türüne bakılmaksızın uygulanabilir, sürekli enerji performansı iyileştirmesinin gösterilmesini gerektirir, ancak elde edilecek enerji performansı iyileştirme seviyelerini tanımlamaz.

Bağımsız olarak kullanılabilir veya diğer yönetim sistemleriyle uyumlu hale getirilebilir veya entegre edilebilir. Ek A, bu standartın kullanımına rehberlik etmektedir. Enerji yönetim sistemi giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001, hem kamu hem de özel sektörde, imalatta ve hizmetlerde, dünyanın tüm bölgelerinde irili ufaklı kuruluşlar için geçerlidir.

Enerjinin Doğru Yönetimi

ISO 50001 enerji yönetim sistemi, elektrik mühendisleri odasında yer alan bilgilere bakıldığında EK enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji belirtilen amacı, bu kuruluşlara enerji verimliliklerini artırmak, maliyetlerini düşürmek ve enerji performanslarını iyileştirmek için yönetim stratejileri sağlamak ve onlara enerji performansını yönetim uygulamalarına entegre etmek için tanınmış bir çerçeve sunmaktır.

EYS enerji verimliliğiyle bağlantılı sürekli iyileştirme taahhüdünü zorunlu kılmaktadır ve bunu yerine getirmek uygulayıcı kuruluşun yükümlülüğündedir. Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır.

Bazı şirketlerin ISO 50001'i benimsemeye, belki de kurumsal sosyal sorumluluk nedenleriyle, yeşil kimlik bilgilerini tüketici gruplarıyla anılmasını sağlamak veya finansal teşviklerden yararlanmak için kuruluş işaretleme sisteminin uygulaması olarak yaklaştıklarına şüphe yok.

ISO 50001'in gerçekten önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olduğuna dair artan kanıtları yansıtır.

Yorumlar

  • Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapan siz olun!
Yorum Yaz